>
Nationaal verbond van Belgische Kynologen v.z.w.
Nationaal verbond van Belgische Kynologen v.z.w.
Fédération Nationale des Cynophiles Belges a.s.b.l.
Fédération Nationale des Cynophiles Belges a.s.b.l.
Welkom op onze site...... Bienvenue sur notre site...... Welcome on or site
- Vereniging voor  hondensport, fok en stamboomregistratie.
- Société pour sport canin, élevage et enregistrement des pédigrees.
- Federation for dogsports, breeding and pedigree registration.
copyright © NVBK BE.vzw - FNCB BE. asbl.
DISCIPLINES

Ring
Globalring
Gehoorzaamheid
Obeissance
Agility
Tentoonstelling
Exposition
Elke gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor deze website alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar pagina's van deze site. Het is verboden zonder voorafgaande toestemming rechtstreekse links te leggen op bestanden (of kopieen ervan)of toepassingen van deze site.
Tout utilisateur s’ engage a demander l’autorisation du responsable de ce site web avant d’etablir un hyperlien, au pages de ce site de quelque nature qu’il soit, vers celui-ci. L’insertion sans autorisation de liens directs sur les pages, sur des fichiers (aussi des copies) ou des applications de ce site est interdite
Each user has to have permission of the webmaster of this website before creating an hyperlink of any nature to pages of this site. It is prohibited to place direct links to files (including copies)or applications without permission of the webmaster