This international organisation was founded in July 2013, under the wings of the NVBK. The purpose of this is dogtrainers, from different countries, give the possibility to train the same programma  and to participate in international sports competitions.
GLOBAL RING INTERNATIONAL
GRI
Welkom op de pagina van GLOBALRING.

Mocht je meer info willen over dit onderdeel en de aansluitingsvoorwaarden, neem je best contact op met het NVBK of met de commissie voor Globalring.
Intro
Op vraag van buitenlandse hondenliefhebbers en clubs heeft het NVBK besloten deze discipline aan te bieden aan alle liefhebbers.
Globalring is een programma die aanleunt bij het bestaande Belgisch ringprogramma, welk op die manier mogelijkheden geeft om internationaal aan wedstrijden deel te nemen.
Global bestaat eveneens in drie categoriën.
Iedereen in het bezit van een IB boek NVBK kan deelnemen.
Voor nieuwkomers hebben we nog steeds de speelkaart, aan te vragen op het Nationaal secretariaat.
AANPASSINGEN
Binnen onderstaande reglementen zijn reeds aanpassingen gebeurd. Het bijtpak en de werkwijze van de aanvalsman zal in categorie 1 (beginnelingen) dezelfde zijn als in onze bestaande ring. Global zal verder uitgewerkt worden als eventuele voorbereiding tot onze bestaande ringsport.
Let wel: Mogelijikheid zal ook geboden worden om verder in Global deel te nemen.
Ter info
Het programma van Global staat volledig los van ons bestaand ringprogramma.
Het is een afzonderlijke discipline die wel open is voor alle liefhebbers en hondenrassen.
Categorie 2
Alle oefeningen van categorie 1 +
- Blokje - 15 pt
- Vaste haag- 20 pt
- Aanval met latten over hindernissen - 40 pt
- Aanval vluchtend- 30 pt
- Opzoeken en opleiden - 40 pt
- Aanval met afweervoorwerpen - 40 pt

Total 300 pt.
Oefeningen GLOBAL

Categorie 1
(laagste categorie  beginners)
- Vrij volgen - 6 pt
- Down, 1 minuut liggen - 10 pt
- Weigeren van lokaas - 5 pt
- Vooruit - 12 pt
- Geworpen voorwerp - 12 pt
- Standen 10 pt
- Sprong 15 pt
(keuze uit haag, lengtesprong of schutsel)
- Aanval met latten - 50 pt
- Aanval vluchtend - 50 pt
- Verdediging van de meester - 30 pt

Totaal 200 pt.
Categorie 3 (hoogste categorie)
Alle oefeningen van categorie 1 + 2 +
- Schutsel - 15 pt
- Grote put- 20 pt
- Onderbroken aanval - 30 pt
- Bewaken van voorwerp - 30 pt

Total 400 pt.
 
 
 
 
NIEUWS en MEDEDELINGEN
MENU  GLOBALRING
Verantwoordelijke aanvalsmannen global
Responsable hommes d'attaque global
Responsable decoys global
LEMMENS Francis
3302 Tienen -  0496860457
Verantwoordelijke keurders global
Responsable juges global
Responsable judges global
VANDERHEYDEN Guido
3012 Wilsele - 0477353187
Keurders Global
Juges Global
Judges Global
LEMMENS Francis
Houtemstraat 477 - 3302 Tienen
contact    +32 496860457
DEMEURE Francois
Rue Sainte-Catherine 125 - 7170 Manage
32 460971456  contact
WILLEMS Andy
BREYDELS Sophie
Georges HERINCKX
Aspirant-keurders Global
Juges stagiaeres Global
Judges tranee Global
BOCKEN Bart (Tienen)
Commissie Globalring NVBK
Commission Globalring NVBK
Commission Globalring NVBK
Coordinator NVBK
Coordinateur FNCB
LEMMENS Francis
Houtemstraat 477
3302 Tienen
+32 496860457
contact
Secretaris
Secrétaire
Secretary
WILLEMS Andy
Torhoutsesteenweg 563
8400 Oostende
contact
0494 199550
Raadsleden
Conseillers
Counsilors
PAUWELS Germain
9030 Mariakerke
  VANDERHEYDEN Guido
3012 Wilsele
  DEMEURE Francois
7170 Manage
  DUPAE Francis
3800 Sint Truiden
Gediplomeerde aanvalsmannen Global
Hommes d'attaque diplomê Global
Certified decoys Global
LEMMENS Francis (Tienen)
Houtemstraat 477 - 3302 Tienen
contact
+32 496860457
VANDERHEYDEN Michael (Holsbeek)
KARIM Hafsi (Namur)
DEWAELHEYNS Stephane (Jemeppe)
UYTTEBROECK Frank (Tienen)
SWENNEN Thomas (Sint Truiden)
DEBELLE Kevin (Namur)
MARTENS Davy (Sint Truiden)
Niet gediplomeerde aanvalsmannen Global
Hommes d'attaque sans diplomê Global
Not certified decoys Global
BOCKEN Bart (Tienen)
DELCLOO Kurt (Holsbeek)
 
 
 
Wedstrijden GLOBAL 2017
Competitions GLOBAL 2017
04/12/2016 TREBECHOVICE
TSJECHIE
18/02/2017 GLABBEEK
18/03/2017 CAPELLE A/D IJSEL
NEDERLAND
25/03/2017   TREBECHOVICE
 
TSJECHIE
15/04/2017 HVK KOEKELARE
06/05/2017 PONT A CELLES
03/06/2017 HOLSBEEK
10-11/06/17 NORTHAMPTON
UK
24/06/2017 NAMUR
01/07/2017   TREBECHOVICE
 
TSJECHIE
26/08/2017 SINT TRUIDEN
07/10/2017

POSTER
Internationaal             kampioenschap 2017
TREBECHOVICE
TSJECHIE