Privacy
PERSOONSG
EGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NVBK vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het NVBK en/of omdat u aangesloten bent bij onze organisatie en/of deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NVBK vzw verstrekt. Hetzelfde gebeurd bij het gebruik maken van onze diensten binnen onze afdeling fokkerij en/of andere diensten.
NVBK vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw
adresgegevens
Uw
telefoonnummer
Uw
e-mailadres
Uw
IP-adres

WAAROM NVBK vzw GEGEVENS NODIG HEEFT

NVBK vzw verwerkt uw persoonsgegevens om hun ledenbestand bij te houden en de nodige documenten op te maken in verband met een verplichte verzekering. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om contact met u op te nemen, indien nodig, per telefoon, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NVBK vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of van opdracht als bestuurslid of commissielid. Deze gegevens worden enkel informatief op onze website en in ons magazine geplaatst als dienstverlening.

HOE LANG NVBK vzw GEGEVENS BEWAART

NVBK vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst is.

DELEN MET ANDEREN

NVBK vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, onze reglementering, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van NVBK vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NVBK vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


G
EGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nvbk1@telenet.be <mailto:nvbk1@telenet.be> het NVBK vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

NVBK vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NVBK vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NVBK vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NVBK vzw op via
HYPERLINK "mailto:nvbk1@telenet.be" nvbk1@telenet.be www.nvbk.org is een website van NVBK vzw.
NVBK vzw is als volgt te bereiken:

NVBK, Nieuwe steenweg 5 te 9140 Temse, België

Ondernemingsnummer: 0411 565 65

Telefoon: 052 380992

E-mailadres: nvbk1@telenet.be