Teneinde aan uw aanvraag te voldoen dient u volgende voorwaarden in acht te nemen alvorens wij een duplicaat kunnen afleveren.

1. Betrokken hond dient bij het NVBK en DOG ID ingeschreven te zijn op naam van zijn officieel eigenaar.
2. De eigenaar van de hond moet onderstaand attest overmaken en verplicht er zich toe het duplicaat terug te bezorgen aan het NVBK
    indien hij de oorspronkelijke stamboom terugvindt.
3. De verklaring van verlies zal nagezien worden.
4. De kosten van een duplicaat bedragen 65,00 euro, te betalen bij aanvraag.
5. Bij betaling vermelden “duplicaat + naam eigenaar”
 
Naam eigenaar
Adres
Postcode
Telefoon/GSM
Plaats
Naam hond
Stamboom nr
Naam aangever
E mail
Reden aanvraag
Identificatie
Ik stort heden de som van 65.00 euro op rekening van het NVBK
Steeds vermelden - aanvraag duplicaat
Aanvraag DUPLICAAT stamboom NVBK
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw 
Francais English