Globalring
Mocht je meer info willen over dit onderdeel en de aansluitingsvoorwaarden, neem je best contact op met
het NVBK of met de commissie voor Globalring.

Intro:
Op vraag van buitenlandse hondenliefhebbers en clubs heeft het NVBK besloten deze discipline aan te
bieden aan alle liefhebbers.
Globalring is een programma die aanleunt bij het bestaande Belgisch ringprogramma, welk op die manier mogelijkheden geeft om internationaal aan wedstrijden deel te nemen.
Global bestaat eveneens in drie categoriën.
Iedereen in het bezit van een lidkaart en IB boek NVBK kan deelnemen.
Voor nieuwkomers hebben we nog steeds de speelkaart, aan te vragen op het Nationaal secretariaat.
Aanpassingen:
Binnen onderstaande reglementen zijn reeds aanpassingen gebeurd. Het bijtpak en de werkwijze van de aanvalsman zal in categorie 1 (beginnelingen) dezelfde zijn als in onze bestaande ring. Global, categorie 1, zal verder uitgewerkt worden als eventuele voorbereiding tot onze bestaande ringsport.
Let wel: Mogelijkheid zal ook geboden worden om verder in Global deel te nemen.
Info
Het programma van Global staat volledig los van ons bestaand ringprogramma.
Het is een afzonderlijke discipline die wel open is voor alle liefhebbers en hondenrassen.


Commissie globalring
Deze commissie bestaat uit één coördinator, hulp-coördinator, secretaris en 2 raadsleden, dagelijks bestuur global genoemd.
Zodra er minimum drie clubs uit een land zijn aangesloten, kunnen die een vertegenwoordiger voor de algemene commissie afvaardigen. Deze voltallige commissie komt jaarlijks bijeen in het verbondsgebouw, samen met de algemene vergadering.
Meer info, zie interne regels NVBK en "Global".
 
Wedstrijden
Nieuws - Info
GRI is een virtuele club, aangesloten bij het NVBK. Individuele BUITENLANDSE liefhebbers die de globalring willen beoefenen en niet aangesloten zijn bij een club van het NVBK, kunnen zich lid maken via het GRI en kunnen op die wijze deelnemen aan de gobal wedstrijden.
Een liefhebber, aangesloten bij het GRI, kan eventueel zelf een wedstrijd organiseren. De aanvraag voor dergelijke inrichting dient via de commisie te gebeuren. Wedstrijdtaks dient minimun 1 maand op voorhand betaald te worden, zie prijslijst NVBK.
Mededelingen
Programma global
Categorie 1 (laagste categorie  beginners)

- Vrij volgen - 6 pt
- Down, 1 minuut liggen - 10 pt
- Weigeren van lokaas - 5 pt
- Vooruit - 12 pt
- Geworpen voorwerp - 12 pt
- Standen 10 pt
- Sprong 15 pt
(keuze uit haag, lengtesprong of schutsel)
- Aanval met latten - 50 pt
- Aanval vluchtend - 50 pt
- Verdediging van de meester - 30 pt

Totaal 200 pt.
Categorie 2

Alle oefeningen van categorie 1 +
- Blokje - 15 pt
- Vaste haag- 20 pt
- Aanval met latten over hindernissen - 40 pt
- Aanval vluchtend- 30 pt
- Opzoeken en opleiden - 40 pt
- Aanval met afweervoorwerpen - 40 pt

Total 300 pt.
Categorie 3 (hoogste categorie)

Alle oefeningen van categorie 1 + 2 +
- Schutsel - 15 pt
- Grote put- 20 pt
- Onderbroken aanval - 30 pt
- Bewaken van voorwerp - 30 pt

Total 400 pt.

Om deel te nemen moet men in het bezit zijn van een  werkboek en lidkaart (gekoppeld aan de verzekering) van het NVBK.

Kijk na of alle info juist is vermeld, indien niet gelieve deze aan te passen.
Sportkalender
27/02/2021 GLABBEEK TIENEN
België
seminar
27/03/2021 GLABBEEK TIENEN
België
afgelast
15/05/2021 HEVER-DENDER
België
afgelast
22/05/2021 PARDUBEC
 
Tsjechie
 
05/06/2021 RUDNICK
Tsjechie
 
26/06/2021 NAMUR
België
 
24/07/2021 PONT A CELES
org. SC Namur
België
 
31/07/2021 CAPELLE A/D IJSEL
Nederland
 
14/08/2021 NAMUR
België - Germany
 
04/09/2021 KOSTELEC NAD LABEM
Tsjechie
Tsjechie
championship
18/09/2021 GLOBALRING IRELAND
Ierland
Irisch
championship
09/10/2021 GLABBEEK TIENEN
België
Internationaal
kampioenschap
Francais English
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw