Global ring

.
Mocht je meer info willen over dit onderdeel en de aansluitingsvoorwaarden, neem je best contact op met het NVBK of met de commissie voor Globalring.

Intro:
Op vraag van buitenlandse hondenliefhebbers en clubs heeft het NVBK besloten deze discipline aan te bieden aan alle liefhebbers.
Globalring is een programma die aanleunt bij het bestaande Belgisch ringprogramma, welk op die manier mogelijkheden geeft om internationaal aan wedstrijden deel te nemen.
Global bestaat eveneens in drie categoriën.
Iedereen in het bezit van een lidkaart en IB boek NVBK kan deelnemen.
Voor nieuwkomers hebben we nog steeds de speelkaart, aan te vragen op het Nationaal secretariaat.
Aanpassingen:
Binnen onderstaande reglementen zijn reeds aanpassingen gebeurd. Het bijtpak en de werkwijze van de aanvalsman zal in categorie 1 (beginnelingen) dezelfde zijn als in onze bestaande ring. Global, categorie 1, zal verder uitgewerkt worden als eventuele voorbereiding tot onze bestaande ringsport.
Let wel: Mogelijkheid zal ook geboden worden om verder in Global deel te nemen.
Info
Het programma van Global staat volledig los van ons bestaand ringprogramma.
Het is een afzonderlijke discipline die wel open is voor alle liefhebbers en hondenrassen.

Menu  Global
Mededelingen
Clubs global
Informatie
GRI is een virtuele club, aangesloten bij het NVBK. Individuele BUITENLANDSE liefhebbers die de globalring willen beoefenen en niet aangesloten zijn bij een club van het NVBK, kunnen zich lid maken via het GRI en kunnen op die wijze deelnemen aan de gobal wedstrijden.
Een liefhebber, aangesloten bij het GRI, kan eventueel zelf een wedstrijd organiseren. De aanvraag voor dergelijke inrichting dient via de commisie te gebeuren. Wedstrijdtaks dient minimun 1 maand op voorhand betaald te worden, zie prijslijst NVBK.
Categorie 1 (laagste categorie  beginners)

- Vrij volgen - 6 pt
- Down, 1 minuut liggen - 10 pt
- Weigeren van lokaas - 5 pt
- Vooruit - 12 pt
- Geworpen voorwerp - 12 pt
- Standen 10 pt
- Sprong 15 pt
(keuze uit haag, lengtesprong of schutsel)
- Aanval met latten - 50 pt
- Aanval vluchtend - 50 pt
- Verdediging van de meester - 30 pt

Totaal 200 pt.


Categorie 2

Alle oefeningen van categorie 1 +
- Blokje - 15 pt
- Vaste haag- 20 pt
- Aanval met latten over hindernissen - 40 pt
- Aanval vluchtend- 30 pt
- Opzoeken en opleiden - 40 pt
- Aanval met afweervoorwerpen - 40 pt

Total 300 pt.
Categorie 3 (hoogste categorie)

Alle oefeningen van categorie 1 + 2 +
- Schutsel - 15 pt
- Grote put- 20 pt
- Onderbroken aanval - 30 pt
- Bewaken van voorwerp - 30 pt

Total 400 pt.
Oefeningen Global
 
24/02/2019 SOUTH WEST KENT
United Kingdom
09/03/2019 GLABBEEK TIENEN
België
07/04/2019 SOUTH WEST KENT
United Kingdom
27-28/04/2019 HANNOVER
Germany
04/05/2019 PONT A CELLES
België
18/05/2019 MDS ANDERLECHT
België
01/06/2019 NAMUR / MONSEAU ARDENNE
België
22/06/2019 NAMUR
België
06/07/2019   TREBECHOVIC
 
Tsjechie
13/07/2019 SINT TRUIDEN
België
26,27,28
/07/2019
LEINSTER
Ierland (seminar + trial)
03/08/2019 ZVOLENEVES
Tsjechie
01/09/2019 UK NATIONALS
07/09/2019 KOSTELEC NAD LABEM
Tsjechie
14/09/2019 MEEDHUIZEN
Nederland
12/10/2019 Internationaal               kampioenschap 2019
CELLE
Germany
          
Lijst met alle keurders voor globalring.
Dit keurderkorps omvat enkel keurders die zijn aangesloten bij het NVBK.
Informatie tot het bekomen van een keurderlicentie kan men bekomen bij de commissie.
Liefhebbers die zich geroepen voelen om keurder te worden, steeds welkom.
Deze commissie bestaat uit één coördinator, hulp-coördinator, secretaris en 2 raadsleden, dagelijks bestuur global genoemd.
Zodra er minimum drie clubs uit een land zijn aangesloten, kunnen die een vertegenwoordiger voor de algemene commissie afvaardigen. Deze voltallige commissie komt jaarlijks bijeen in het verbondsgebouw, samen met de algemene vergadering.
Meer info, zie huishoudelijke regels NVBK en "Global".
Lijst met alle aanvalsmannen voor globalring.
Informatie tot het bekomen van een diploma kan men bekomen bij de commissie.
Aanvalsmannen global
Wedstrijden global