Ringwerk
Wat volgt is een beknopte beschrijving van ons ringprogramma.
Het RINGPROGRAMMA is onderverdeeld in drie hoofdgroepen:
1. Gehoorzaamheidsoefeningen.
2. Springoefeningen.
3. Pakwerkoefeningen.

De ringwedstrijden vinden plaats tussen begin maart en eind augustus binnen een omheind terrein ( ring ).
Zij zijn onderverdeeld in 3 categorien zoals voorzien in de sportkalender:

* categorie III: beginnersklasse

* Categorie II - Categorie 3 naar 2    
Een hond die start in categorie 3 gaat over naar categorie 2, dit na het behalen van 5 maal 300 punten.
Let wel: Ook elke deelnemer, vermeld op het programma van het Nationaal kampioenschap evenals de reserves, gaan het jaar daarop automatisch over naar categorie 2.

* Categorie I - Categorie 2 naar 1  
Een hond van categorie 2 gaat over naar categorie 1, dit na het behalen van 3 maal 340 punten.
Let wel: Ook elke deelnemer, vermeld op het programma van het Nationaal kampioenschap evenals de reserves, gaan het jaar daarop automatisch over naar categorie 1.
.
Het tweede weekend van september worden de Belgische kampioenschappen ingericht.
Alleen de best geklasseerde honden kunnen meedingen naar de titel van Belgisch kampioen in hun respectievelijke categorie:

Het klassement of ranking wordt bepaald door de plaatsen behaald op de officiele wedstrijden.
Bij gelijkheid, worden behaalde punten in acht genomen. Zie boven "klassement".

Ieder die de volledige programma's "reglementen" wil ontvangen, kan dit mits betaling, bestellen via het secretariaat van het NVBK of volledig lezen via deze site.
Let wel, afdrukken is niet toegelaten.

Leden van andere organisaties kunnen maximum 3 keer deelnemen aan een ringwedstrijd. Daarvoor moeten zij via het nationaal secretariaat een deelnemerskaart aanvragen. Hun bekomen resultaat geldt echter niet om gerangschikt te worden in de eindstand. Zo kunnen zij eens aanvoelen hoe een ringwedstrijd volgens de reglementen van het NVBK. verloopt.
Menu  Ring
Mededelingen
 
 
Informatie
NIEUW
Aangesloten clubs ring
Hier kan men alle kampioenen, dit van de drie categorieën, bekijken.
De winnaars van de "Grote Prijs der Provincies zijn eveneens vermeld.
Lijst met alle keurders in ring. Dit keurderkorps omvat Nationale, regionale en aspirant keurders.
Informatie tot het bekomen van een keurderlicentie kan men vinden in het "Ringreglement".
De ringcommissie bestaat uit drie groepen. Liefhebbersraad, keurderkorps en korps van aanvalsmannen. Elke groep vaardigt drie leden af die samen het "uitvoerend comité" UCR vormen. Binnen het UCR wordt een coördinator, hulp coördinator en secretaris verkozen. Voor meer info, zie ringcommissie.
Hier vind men de lokale besturen en alle aanvalsmannen. GEDIPLOMEERDE en NIET-GEDIPLOMEERDE staan afzonderlijk opgelijst.
Elke lokaliteit organiseert jaarlijks lessen voor aanvalsmannen.
Aangesloten clubs die  ringwerk beoefenen resulteren onder een Provinciaal Verbond. Elke provincie heeft een eigen bestuur die verantwoordelijk is voor hun clubs die ringwerk beoefenen. De provincies hebben een eigen reglement dat niet strijdig mag zijn met de regels van het NVBK.
ANTWERPEN
ANVERS
BRABANT
OOST-VLAANDEREN
FLANDRE-ORIENTALE
LIMBURG
LIMBOURG
WEST-VLAANDEREN
FLANDRE-OCCIDENTALE
BUITENLAND
A L'ETRANGER
1