Fokkers kunnen langs deze weg de geboorte van hun nest kenbaar maken voor de nestcontrole, na contact met een erkend nestcontroleur.
Eleveurs  peuventt de cette manière donner la naissance de leur nid avant le contrôle de litière, ca  âpres un contact avec une contrôleur de nid agrée.
Breeders  can declare the birth of there litter before they request the pedigrees.
 
Naam fokker
Nom eleveur
Name breeder
Kennelnaam
Nom d'affixe
Kennelname
Nummer
Numero
Number
Telefoon/GSM
Telephone/GSM
Reu
Male
Male
Geboortedatum
Date de naissance
Date of birth
Teef
Femelle
Femalle
Naam vader
Nom du pere
Name father
Naam moeder
Nom du mere
Name mother
Naam aangever
Nom declarent
Name declarant
E mail
Naam gecontacteerde nestcontroleur
Nom contrôleur du nid contacte
Name inspector
Ras
Race
Breed
INVULLEN en VERZENDEN   -    REMPLIR et ENVOYER   -   FILL IN and SUBMIT
Geboorteaangifte  -  Declaration de naissance  -  Declaration of birth