Aanvraag "lidmaatschap club" bij het NVBK
Teneinde aan uw aanvraag te voldoen dient u onderstaand formulier volledig in te vullen en onderaan op verzenden te klikken..

Info
Het lidmaatschap is enkel toegankelijk voor een club, individueel kan men in België niet aansluiten.
Het individueel lidmaatschap is enkel voorzien voor buitenlandse liefhebbers.
Indien u voldoet om een individueel lidmaatschap aan te vragen, vul formulier "GMI" in.

Elke club dient zijn leden, via het NVBK, verplicht te verzekeren. Na aanvaarding van de club zal de mogelijkheid geboden worden om zijn leden in het ledenbestand in te brengen. Daar heeft men de keuze tussen werkend of steunend lid, zie rubriek verzekering.
Naam club
Adres terrein
Postcode
Telefoon/GSM
Plaats
Naam voorzitter
Naam secretaris
Postcode
Plaats
Vragen of opmerkingen
Adres secretaris
Disciplines die de club wenst te beoefenen
(meerdere keuzes mogelijk)
E mail
Na ontvangst zal het NVBK, via betrokken commissie, contact nemen met de vermelde secretaris.
Alvast dank voor het vertrouwen.
Gelieve bij uw aanvraag een kopie van het intern reglement van uw club bij te voegen.
RING
GEHOORZAAMHEID
GLOBALRING
ANDERE
Indien uw club een VZW is, gelieve uw ondernemingsnummer kenbaar te maken
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw