Aangesloten clubs die ringpakwerk beoefenen resulteren onder een Provinciaal Verbond.
Aangesloten clubs die GEEN pakwerk of global beoefenen resulteren rechtstreeks onder het NVBK.

Clubs affiliƩe qui pratiquent de mordant en ring sont vertu desous une association provinciale .
Clubs qui NE pratiquent pas de mordant ou du global sont affiliƩe directement sous la NVBK.


Affiliated clubs who are practicing  bitework in ring result under a Provincial Association.
Affiliated clubs that practice NO bitework or global result directly under the NVBK.
Brabant
Limburg
Limbourg
West-Vlaanderen
Flandre Occidental
West Flanders
Buitenland
Autres pays
Other country
Oost-Vlaanderen
Flandre Oriental
East Flanders
Aangesloten clubs - Clubs affilier - Affiliated clubs
Antwerpen
Anvers