Nieuws - Info
Tentoonstelling

De tentoonstelling is een schoonheidswedstrijd, richtinggevend aan de fok ter verbetering van het ras.  
Tentoonstellingen zijn Open, met CAC of met CACIB.CACH en CACC. 
(Zie Hondenterminologie).
Alle informatie vindt men terug in de catalogus van de tentoonstelling, die per dag de aanwezige rassen
aangeeft en het ringnummer waar elk ras gekeurd wordt en de naam van de keurder. 
De keuringen verlopen in volgorde van de catalogus.
De honden worden per ras gekeurd.  Ieder ras heeft een wel bepaalde schoonheidsstandaard.  Nadat de keurder de
hond nauwkeurig heeft onderzocht zal hij hem een kwalificatie toekennen, die varieert tussen uitmuntend (ideaal
beeld van het ras met eventueel enkele
minieme onvolmaaktheden), en onvoldoende (hond die te ver afwijkt
van de standaard)  met als tussenstadia zeer goed (hond die met de standaard overeenkomt maar met relatief grotere afwijkingen)
of goed (hond die met de standaard overeenkomt maar talrijke en /of aanzienlijke afwijkingen vertoont).

Alle honden van eenzelfde ras worden niet samen gekeurd : men maakt eerst een onderscheid tussen reuen en teven, dan volgt een indeling per ouderdom of reeds behaalde titels.  De puppyklas groepeert alle honden van 6 tot 9 maanden; de jeugdklas groepeert die van 9 tot 18 maanden; de kampioenklas groepeert alle honden die al een kampioenstitel behaalden; de anderen zijn verzameld in de openklas of soms in de werkklas (voor de rassen onderworpen aan werkproeven); en de veteranenklas, voor honden ouder dan 6 jaar.  In iedere klas worden de honden door de keurder onderzocht en geklasseerd.
Voor ieder ras kan de keurder aan de beste reu en aan de beste teef van de open-, werk- en kampioensklas die de kwalificatie uitmuntend behaalde, een CAC en een CACIB uitreiken.
In de namiddag komen de beste honden van ieder ras samen in de Erering voor de uitreiking van de speciale prijzen. 
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw